PRISER SOM KAN ANPASSAS EFTER DINA BEHOV.

Alla projekt med oss påbörjas med antingen en förstudie där vi gemensamt kartlägger era behov för er nya lösning.

Alternativt så har ni redan väldigt klart för er hur er nya lösning skall se ut och fungera och sammanställer en kravspec som vi inför ett projekt får ta del av.

Därefter får ni en komplett offert från oss innehållande de initiala kostnaderna för uppsättning samt skräddarsydd design.

Den löpande kostnaden för plattformen väljer du själv om den ska vara Fix eller Flex.

NeXt FIX

För dig som vill ha total kontroll på kostnaden.

En fast prissättning som gäller under hela avtalsperioden.

Även i Fix ingår självklart samtliga verktyg och funktioner redan från start och driften, ja den är självklart skalbar och inkluderad även här.

NeXt FLEX

En omsättningsbaserad prissättning som är dynamisk. Kostnaden varierar beroende på din nivå av försäljning genom våra system.

Säljer du mindre en månad så blir kostnaden lägre just den månaden, och säljer du mycket så blir kostnaden lite högre.

Självklart kan nivån justeras vid avtalsförnyelse ifall du ökat dina genomsnittliga försäljningsvolymer mycket.

Skalbar Drift & hosting, alla verktyg, funktioner samt affärsutveckling ingår i kostnaden. Det ligger i allra högsta grad i vårt intresse att du skall öka din försäljning när du väljer NeXt Flex.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er »